Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnego Przedszkola w Tyliczu

W dniach od 2 do 30 sierpnia bieżącego roku trwały intensywne prace związane z adaptacją pomieszczeń szkolnychszkolnych na potrzeby Gminnego Przedszkola w Tyliczu. Do przetargu na wykonanie robót przystąpiło trzech oferentów. Wygrała firma Pana Dominika Sorotowicza z Krynicy. W ramach inwestycji wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, położono posadzki gresowe oraz panele podłogowe. Powstały też nowe łazienki wraz z kanalizacją sanitarną i centralnego ogrzewania. Zakres prac obejmował ponadto montaż stolarki drzwiowej, w tym drzwi przeciwpożarowych, a także roboty malarskie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Odbiór robót nastąpił w dniu 30 sierpnia. Na przystosowanie pomieszczeń Gmina przeznaczyła 95 tys. złotych.

Sprawdź również

gminnego
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
szkolnych
Największy wróg młodych zębów – próchnica!