Budowa Parku sportowo-rekreacyjnego Czarny Potok

Trwają prace budowlane związane z utworzeniem nowego obszaru sportowosportowo- nowego obszaru sportowo-rekreacyjnego wzdłuż Czarnego potoku.

W dniu 20 maja po przeprowadzeniu przetargu została zawarta umowa z firmą BUD-MAT z Krynicy -Zdroju, której przedmiotem jest budowabudowa parku sportowo-rekreacyjnego z szeregiem boisk, miasteczkiem rowerowym, skateparkiem, placem zabaw, a także ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz rewitalizacja zieleni na zaniedbanym obecnie obszarze wzdłuż Czarnego Potoku. Wartość kontraktu wynosi 2 819 037,00 zł, a termin realizacji określony jest do dnia 20 grudnia 2011 roku.
 
Ponadto w ramach umowy i układu urbanistycznego parku rekreacyjno-sportowego zostanie uzupełniona zieleń wysoka i niska na pow. ok. 70% terenu (pow. biologicznie czynna). Łącznie planuje się nowe nasadzenia 35 gatunków nowych drzewdrzew i krzewów. Park powstaje przy wsparciu finansowymfinansowym Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

 

Sprawdź również

sportowo
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
budowa
Niepozorny mostek w Krynicy-Zdroju
drzew
Edukacyjna ścieżka wśród drzew z wieżą widokową w Krynicy-Zdroju
finansowym
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej