Budowa Parku sportowo-rekreacyjnego Czarny Potok

Trwają prace budowlane związane z utworzeniem nowego obszaru sportowo- nowego obszaru sportowo-rekreacyjnegorekreacyjnego wzdłuż Czarnego potoku.

W dniu 20 maja po przeprowadzeniu przetargu została zawarta umowa z firmą BUD-MAT z Krynicy -Zdroju, której przedmiotem jest budowa parku sportowo-rekreacyjnego z szeregiem boisk, miasteczkiem rowerowymrowerowym, skateparkiem, placem zabaw, a także ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz rewitalizacjarewitalizacja zieleni na zaniedbanym obecnie obszarze wzdłuż Czarnego Potoku. Wartość kontraktu wynosi 2 819 037,00 zł, a termin realizacji określony jest do dnia 20 grudnia 2011 roku.
 
Ponadto w ramach umowy i układu urbanistycznego parku rekreacyjno-sportowego zostanie uzupełniona zieleń wysoka i niska na pow. ok. 70% terenu (pow. biologicznie czynna). Łącznie planuje się nowe nasadzenia 35 gatunków nowych drzew i krzewów. Park powstaje przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego dofinansowanie wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

 

Sprawdź również

rowerowym
Budowa trasy rowerowej ruszyła z rozmachem
rekreacyjnego
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy
rewitalizacja
Wielki projekt Kurort Krynica-Zdrój