Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki

Blisko cztery miliony złotych przywiózł z Warszawy burmistrz Dariusz Reśko. Kwota ta – dokładnie 3.984.802,00 zł – stanowi dotację pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie szkód powodziowychpowodziowych z 2010 roku, odbudowę urządzeń zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe oraz wykonanie lokalnych zabezpieczeńzabezpieczeń brzegów na potoku Kryniczanka. Przypomnieć należy, że już w ubiegłym roku Gmina otrzymała blisko trzystutysięczną dotację, dzięki której MPGK mogło przystąpić do odbudowy uszkodzonych obwałowań Kryniczanki w Krynicy Dolnej. Zabezpieczono w ten sposób mieszkańców tamtych terenówterenów przed zalewaniem ich posesji wodą w czasie intensywnych opadów deszczu. Zniszczone i niewyczyszczone koryto rzeki stwarzało bowiem realne niebezpieczeństwo wystąpienia wody z brzegów. Pozyskana tym razem kwota jest trzynastokrotnie większa. Zaplanowane na szeroką skalę prace ruszą niebawem i potrwają do października bieżącego roku. Wykonawca inwestycji wyłoniony zostanie w ramach przetargu nieograniczonego. Zdobyte przez burmistrza środki, które nie obciążają gminnego budżetu, pozwolą na odbudowę uszkodzonego koryta potoku Kryniczanka na odcinku od bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego w Krynicy Dolnej do kładki pieszej zlokalizowanej w obrębie biurowca MPGK.

Sprawdź również

powodziowych
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
zabezpieczono
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
terenów
Ruszył projekt KURORT KRYNICA – Kompleksowy program rewitalizacji uzdrowiska Krynicy-Zdroju
zabezpieczeń
Efekty wykonania umocnie Efekty wykonania umocnień koryta Kryniczanki koryta Kryniczanki