Drugie z rzędu zwycięstwo Krynicy w Rankingu Gmin Małopolski

W połowie września poznaliśmy wyniki trzeciej edycji Rankingu Gmin Małopolski. Wiadomo już, że KrynicaZdrój zdołała utrzymać pozycję lidera samorządowej ekstraklasy, zdobytą w zeszłym roku. Zajęcie pierwszego miejsca jest osiągnięciem, którego nie sposób przecenić, zważywszy że o to prestiżowe wyróżnienie konkurowało łącznie 179 gmingmin z terenu Małopolski. Celem rankingu jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społecznogospodarczego w Małopolsce. Organizują go instytucje, którym nie sposób zarzucić stronniczości (Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie). Pod uwagę brane są następujące wskaźniki: 1) dochody własne na jednego mieszkańca; 2) wydatki majątkowe inwestycyjne na jednego mieszkańca; 3) wydatki na administrację publiczną na jednego mieszkańca; 4) wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na jednego mieszkańca; 5) środki europejskieeuropejskie na jednego mieszkańca; 6) ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na tysiąc mieszkańców; 7) udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem; 8) saldo migracji na jeden tysiąc mieszkańców; 9) liczba czytelników bibliotek publicznych na tysiąc mieszkańców; 10) ilość udzielonych noclegów na jeden tysiąc mieszkańców; 11) wyniki sprawdzianów szóstoklasistów oraz testów gimnazjalistów – liczba punktów na jednego zdającego. Warto podkreślić, że gmina Krynica-Zdrój może się m. in. poszczycić największą liczbą udzielonych noclegów – blisko 55 tys. noclegów na tysiąc mieszkańców. Przewyższamy pod tym względem nawet taką turystyczną potęgę, jaką jest Zakopane.

Sprawdź również

urzędem
Czyste powietrze się opłaca — w gminie wymienią stare piece na nowe ekologiczne
europejskie
53 Festiwal im. Jana Kiepury. SPOTKANIE Z GWIAZDĄ – STANISŁAW JANICKI
małopolski
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
gmin
Powstanie nowy szlak rowerowy łączący Krynicę i Muszynę z miejscowościami pogranicza polsko-słowackiego
instytut
Ranking Gmin Małopolski 2013 - Krynica niezmiennie najlepsza w regionie