Generalny remont ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu

Po zakończeniu budowy placu zabaw wraz z parkiem rekreacyjno-sportowym, Gmina realizuje kolejną ważną inwestycję na terenie Tylicza. Pod koniec ubiegłego roku Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do przebudowy ulicy Biskupa Tylickiego wraz z budową oświetleniaoświetlenia ulicznego, kanalizacjikanalizacji opadowej oraz o przeprowadzeniu remontu nawierzchni ulicy Bocznej. Wartość prac wynosi ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, z czego prawie jeden milion złotych stanowi pozyskana przez Gminę dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace potrwają do października bieżącego roku i obejmować będą między innymi: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, ułożenie krawężników betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montażmontaż słupów oświetlenia ulicznego.

Sprawdź również

tylicz
650-lecie Tylicza
oświetlenia
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
montaż
Nowe boisko w Czyrnej – jeszcze w tym roku
tylicza
49 Festiwal im. Jana Kiepury w skrócie