Generalny remont ulic Biskupa Tylickiego i Bocznej w Tyliczu

Po zakończeniu budowy placu zabaw wraz z parkiemparkiem rekreacyjno-sportowym, Gmina realizuje kolejną ważną inwestycję na terenie Tylicza. Pod koniec ubiegłego roku Burmistrz podjął decyzję o przystąpieniu do przebudowyprzebudowy ulicy Biskupa Tylickiego wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji opadowej oraz o przeprowadzeniu remontu nawierzchni ulicy Bocznej. Wartość prac wynosi ponad dwa miliony trzysta tysięcy złotych, z czego prawie jeden milion złotych stanowi pozyskana przez Gminę dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Prace potrwają do października bieżącego roku i obejmować będą między innymi: mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowejbrukowej betonowej, ułożenie krawężnikówkrawężników betonowych, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz montaż słupów oświetlenia ulicznego.

Sprawdź również

krawężników
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
parkiem
Otwarcie parku sportowo-rekreacyjnego na Czarnym Potoku
przebudowy
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
brukowej
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
burmistrz
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój