Gmina dofinansowuje instalację kolektorów słonecznych

Miło nam poinformować mieszkańców Gminy Krynicy-Zdroju, że Burmistrz Dariusz Reśko opracował i przedłożył Radzie Miejskiej projekt uchwałyuchwały w sprawie dofinansowania instalacji kolektorów słonecznych. Uchwała została podjęta jednomyślnie na sesji w dniu 27 lipca 2011 r.

Mieszkańcy oczekiwali tego od dawna. Tym bardziej cieszy fakt, że starania Burmistrza przyniosły konkretny efekt już na początku jego kadencji. Dzięki inicjatywie Burmistrza Reśki i przychylności Rady Miejskiej, każda osoba fizyczna, która zechce zainstalować u siebie kolektory słoneczne (tzw. solary) może otrzymać zwrot wydatków do wysokości 50 % poniesionych kosztów. Regulamin przyznawania dotacji jest tak skonstruowany, że pozwala zaoszczędzićzaoszczędzić do 3 tysięcy złotych, a ponadto umożliwia łączenie ulgi z dotacjami z innych źródeł. 

Dotacje takie przyznawane są od jakiegoś czasu w ramach preferencyjnych kredytów bankowych, jednak po odliczeniu kosztów obsługi zadłużenia okazuje się najczęściej, że realne oszczędności są niewielkie. Burmistrz przeanalizował warunki udzielania takich kredytów i doszedł do wniosku, że mieszkańcom potrzebne jest dodatkowe wsparcie ze strony Gminy, które pozwoli na faktyczne zaoszczędzenie połowy kosztów zakupu i instalacji kolektorów słonecznych. 

Dla gospodarstw domowych zyski z takiego rozwiązania są oczywiście jeszcze większe, ponieważ po zainstalowaniu kolektorów spadają znacznie koszty podgrzewania wody. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę, że ceny węgla, gazu i energiienergii elektrycznej stale rosną. 

Inicjatywa Burmistrza jest również bardzo pożyteczna z punktu widzenia ochrony środowiska, ponieważ szerokie zastosowanie energii słonecznejsłonecznej pozwoli na zachowanie jakże cennych walorów klimatycznych naszego uzdrowiska. 

W imieniu Burmistrza zapraszamy Państwa do zapoznania się z regulaminem i do składania wniosków.

Sprawdź również

uchwała
Wielki strumień pieniędzy z Unii Europejskiej — 22 mln na realizację inwestycji w centrum Krynicy-Zdroju
zaoszczędzić
Zjawiska ekstremalne
uchwały
Budowa trasy rowerowej ruszyła z rozmachem
energii
Gorące rozpoczęcie ferii zimowych
słonecznej
Kolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowisku