II Kwesta - Ratujmy Krynickie Nekropolie
fot. Barbara Bałuc Piotr Basałyga

1 listopada na krynickichkrynickich cmentarzach komunalnychkomunalnych odbyła się II Kwesta "Ratujmy Krynickie Nekropolie". Wolontariusze z różnych krynickich stowarzyszeń rozdawali darczyńcom kartki-cegiełki (widnieją na nich fotografie odrestaurowanych nagrobków). W ubiegłym roku dzięki dobroczynności kryniczan i gości zebranych zostało 3.443,49 zł. Pieniądze te przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul. Kraszewskiego - Attilka i Wandusi Kaczyńskiej. Datki z II Kwesty umożliwią renowację kolejnych nagrobków, m.in. nagrobka dawnego burmistrzaburmistrza Krynicy-Zdroju Ksawerego Górskiego.

Sprawdź również

burmistrza
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
krynickich
Najważniejszy jest dialog
komunalnych
Powstanie nowy budynek komunalny