Miliony ze środków unijnych na kanalizację i wodociągi w Czyrnej, Piorunce i Bereście

Gmina Krynica-Zdrój pozyskała blisko trzy miliony złotych unijnej dotacji na budowębudowę infrastruktury wodno ściekowej w sołectwach. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Piorunka i Berest” planowaneplanowane jest do realizacji w okresie od 1.03.2014 r. do 30.06.2015 r. Powstanie blisko 10 tys. metrów bieżących sieci kanalizacji sanitarnej oraz blisko 8 tys. metrów bieżących sieci wodociągowej. Projekt przewiduje także m.in. budowę 5 przepompowni ścieków oraz podziemnego zbiornika na wodę wraz z hydrofornią i chlorownią. Zbiornik będzie miał ogrodzoną i odpowiednio oznakowaną strefę ochrony sanitarnej. Skrzyżowania z drogami gminnymi będą wykonane metodą przekopu, a z drogami powiatowymi i z potokiem metodą przewiertu sterowanego. Przy skrzyżowaniach z sieciami teletechnicznymi i energetycznymi zastosowane zostaną ruryrury ochronneochronne.

Berest – zlokalizowany na obszarze wiejskim w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój.
Czyrna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój. Leży w południowo-zachodniej części Beskidu Niskiego, w szerokiej dolinie górnego biegu potoku Czyrnianka, dopływu Białej Dunajcowej.
Mochnaczka Niżna Czytaj więcej
Mochnaczka Niżna – położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój.
Powstaną nowe place zabaw i strefy sportowo-rekreacyjne w Czyrnej, Piorunce, Mochnaczce Wyżnej i Mochnaczce Niżnej Czytaj więcej
28 listopada tego roku burmistrz Dariusz Reśko podpisał umowę o dofinansowanie budowy nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w sołectwach. Ponad 400 tys. zł pozyskanych ze środków unijnych pozwoli na stworzenie czterech stref sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w miejscowościach Czyrna, Piorunka, Mochnaczka Wyżna i Mochnaczka Niżna.
Mochnaczka Wyżna Czytaj więcej
Mochnaczka Wyżna – położona w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Krynica-Zdrój.
Miliony ze środków unijnych na kanalizację i wodociągi w Czyrnej, Piorunce i Bereście Czytaj więcej
Gmina Krynica-Zdrój pozyskała blisko trzy miliony złotych unijnej dotacji na budowę infrastruktury wodno ściekowej w sołectwach. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czyrna, Piorunka i Berest oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Piorunka i Berest” planowane jest do realizacji w okresie od 1.03.2014 r. do 30.06.2015 r. Powstanie blisko 10 tys. metrów bieżących sieci kanalizacji sanitarnej oraz blisko 8 tys. metrów bieżących sieci wodociągowej.

Sprawdź również

rury
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr w Mochnaczce Wyżnej, Gmina Krynica‐Zdrój.
budowę
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
planowane
Nowe boisko w Czyrnej – jeszcze w tym roku
berest
Obchody 70-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bereście
ochronne
Sala Gimnastyczna w Tyliczu