Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej

Na terenie Mochnaczki Wyżnej położono nową utwardzona nawierzchninawierzchnię drogidrogi gminnejgminnej na działce nr 34. Prace przeprowadzono w okresie od 4 lipca do 13 lipca tego roku. Polegały one na wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa naturalnego, położeniu nawierzchni betonowej na odcinku o długości 200 metrów oraz utwardzeniuutwardzeniu poboczy. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 60 tys. zł.

Sprawdź również

gminnej
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
utwardzeniu
Nowe alejki w parku sportowo-rekreacyjnym Czarny Potok