Nowa droga w Mochnaczce Wyżnej

W październiku br. położona została nowa nawierzchnia drogi gminnejgminnej na działce nr 34 w Mochnaczce Wyżnej. W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczanie podłoża o pow. 300m2, ułożono podbudowę z kruszywakruszywa naturalnego oraz nawierzchnięnawierzchnię betonowąbetonową o gr. 15 cm i pow. 300 m2 wraz z utwardzeniem poboczy. Nowa drogadroga ma długość 100 m. i szerokość 3 metrów. Prace przeprowadziła firma Pana Mariana Jurka z Berestu. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 33 tys. zł, z czego 5 tys. pochodziło ze środków sołeckich.

Sprawdź również

nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
droga
Budowa trasy rowerowej ruszyła z rozmachem
gminnej
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
kruszywa
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
betonową
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście