Nowa droga w Piorunce

W Piorunce przeprowadzono remontremont drogidrogi gminnej na działce nr 204. Przybyło 250 metrów bieżących nowej asfaltowej nawierzchninawierzchni. Koszt zadania wyniósł 144 tys. zł. Uzyskano na ten cel dotacjędotację w wys. 41 tys. zł. Prace prowadzone były w okresie od 11 lipca do 17 sierpnia tego roku.

Sprawdź również

nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
dotację
Sukces krynickich organizacji pozarządowych
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
piorunce
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej