Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej

Zakończyły się prace związane z odbudową części drogi przy ulicy Halnej w Krynicy-Zdroju. Ich zakres był szeroki i obejmował wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Asfalt położono na odcinku o długości 361 metrów. Wzdłuż drogi powstał nowy chodnik z kostki brukowej o powierzchni 790 m2. Zainstalowano 18 słupów oświetlenia ulicznego. Przeprowadzono też remont kanalizacji opadowej oraz wymianę sieci wodociągowejwodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Koszt prac zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniósł 1.595.703,77 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości ponad 900 tys. zł.

Sprawdź również

gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
halnej
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
krynicy-zdroju
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
wodociągowej
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
mochnaczki
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej