Nowa nawierzchnia i oświetlenie ulicy Halnej

Zakończyły się prace związane z odbudową części drogi przy ulicy Halnej w Krynicy-Zdroju. Ich zakres był szeroki i obejmował wykonanie nowej nawierzchninawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Asfalt położono na odcinku o długości 361 metrów. Wzdłuż drogi powstał nowy chodnik z kostki brukowej o powierzchni 790 m2. Zainstalowano 18 słupów oświetleniaoświetlenia ulicznego. Przeprowadzono też remont kanalizacji opadowej oraz wymianę sieci wodociągowejwodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Koszt prac zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniósł 1.595.703,77 zł. Gmina uzyskała dofinansowaniedofinansowanie ze środków budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości ponad 900 tys. zł.

Sprawdź również

dofinansowanie
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu
wodociągowej
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
oświetlenia
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
odbudowa
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.