Nowe boisko sportowe w Tyliczu

Od początku kadencji obecnego burmistrzaburmistrza sukcesywnie rozbudowywana jest infrastruktura turystycznorekreacyjna Tylicza. Działanie te mają na celu zarówno ożywienie ruchu turystycznego w tej miejscowości, jak i stworzenie lepszych warunków do odpoczynku i rekreacji dla samych mieszkańców. Dysponujący dużym potencjałem Tylicz jest na dobrej drodze do tego, aby stać się ważnym elementem oferty turystycznej całej gminy. Potencjał ten wynika przede wszystkim z dużej aktywności i przedsiębiorczościprzedsiębiorczości samych mieszkańców. Zadaniem gminy jest wspierać te wysiłki m.in. poprzez projektowanie i realizację obiektów wzbogacających bazę turystyczno-wypoczynkową Tylicza. Oddanie do użytku nowego boiska sportowego stanowi kolejny etap realizacji planu przewidującego odnowę tej miejscowości. W efekcie powstała strefa sportowa przy istniejącym stadionie piłkarskim obejmująca nowe ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne o wymiarach 46 x 26 m, ogrodzone po obwodzie i wykonane z nawierzchni sztucznej wraz z placem parkingowym przeznaczonym dla 10 pojazdów. Boisko posiada po jednym polu do gry w piłkę ręczną i w siatkówkę oraz dwa pola do gry w koszykówkękoszykówkę. 18 sierpnia br. nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu w obecności Burmistrza, sołtysa Tylicza, ks. Dariusza Bugajskiego, członków rady sołeckiej oraz mieszkańców.

Sprawdź również

tylicz
650-lecie Tylicza
koszykówkę
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
przedsiębiorczości
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
burmistrza
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby