Odbudowa mostu w ciągu ulicy Zawodzie

W czerwcu br., w ramach usuwania skutków powodzipowodzi, gmina przystąpiła do odbudowyodbudowy zniszczonego mostumostu przy ulicy Zawodzie wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na drogach dojazdowych. Zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 5 grudnia br. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starego mostu, budowę tymczasowego mostu objazdowego oraz kładki pieszej, wykonanie przyczółków mostu, wykonanie konstrukcji nośnej, wykonanie wyposażenia na moście w tym montaż poręczy mostowych oraz barier sprężystych oddzielających ruch pieszych od ruchu samochodowego, wykonanie ubezpieczenia koryta potokupotoku z narzutu kamiennego spoinowanego mieszanką betonową, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na dojazdach o pow. 870 m2 oraz wykonanie chodnika z kostkikostki brukowej betonowej o pow. 175,5 m2. Całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 1 mln 500 tys. złotych.

Sprawdź również

kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
potoku
Wielki strumień pieniędzy z Unii Europejskiej — 22 mln na realizację inwestycji w centrum Krynicy-Zdroju
powodzi
Zakończenie odbudowy mostu przy Bulwarach Dietla
odbudowy
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
mostu
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego