Odbudowa ulicy Zamkowej

Zakończyła się odbudowaodbudowa 350 metrowego odcinka ulicyulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Prace trwały od 28 września b.r. i obejmowały w szczególności: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, pogrubienie warstwy dolnej podbudowy, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw naturalnego, wykonanie nawierzchninawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie odwodnienia drogi, ułożenie krawężników betonowych oraz remont kanalizacji deszczowej. Prowadzenie robót powierzono miejscowejmiejscowej firmie Przedsiębiorstwu Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” z siedzibą w Mochnaczce Wyżnej. Gmina przeznaczyła na ten cel blisko 450 tys. zł. Kwota ta została pokryta w całości z uzyskanej dotacji.

Sprawdź również

budownictwa
Remont ulicy Jaworowej
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
miejscowej
Strefa sportu, zabawy i rekreacji przy ulicy Wiejskiej
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
odbudowa
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.