Ranking Gmin Małopolski 2013 - Krynica niezmiennie najlepsza w regionie

Niezależna i bezstronna instytucja, jaką jest Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji po raz trzeci z rzędu umieściła Krynicę na najwyższym miejscu w Rankingu Gmin Małopolski. Celem tego przedsięwzięcia jest ocena potencjału, aktywności oraz wyników osiąganych przez gminy położone na obszarze całego województwa w sferze społecznej i gospodarczej. Twórcy rankingu stawiają sobie również za cel promocję regionu oraz poszczególnych miejscowości jako obszarów atrakcyjnych dla mieszkańcówmieszkańcówinwestorówinwestorów. Tym bardziej cieszy fakt, że odkąd odpowiedzialność za rozwój naszej Gminy przejął burmistrz Dariusz Reśko, Krynica nigdy nie spadła z pierwszego miejsca. Zdaniem organizatorów plebiscytu, dzieje się tak dlatego, że Krynica-Zdrój „znakomicie opanowała trudną sztukę prowadzenia zrównoważonego rozwoju, stając się niekwestionowanym liderem w Małopolsce”. W oficjalnym komentarzu do tegorocznej edycji czytamy ponadto, że: „Dynamiczny rozwój lidera Rankingu, Krynicy-Zdroju jest determinowany przede wszystkim przez czynniki gospodarcze, tj.: wysokie dochody własne, wydatki inwestycyjne ogółem oraz wydatki inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, a także wysoki poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą firm przypadających na 1 tys. mieszkańców. Potencjał gospodarczy Krynicy determinuje również wysoko rozwinięta turystyka”. Zdecydowanie przodujemy w klasyfikacji ilości udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. Burmistrz nie zamierza jednak zadawalać się tymi znakomitymi wynikami i z poparciem Rady Miejskiej konsekwentnie podejmuje działania o charakterze strategicznym dla przyszłości Gminy. Umożliwią one dalszą poprawę wskaźników. Mowa tu m. in. o opracowaniu koncepcji rewitalizacji pozostałej części krynickiegokrynickiego Deptaku, o rozpoczęciu procedury związanej z budową kompleksu rekreacji wodnej (krynickiego Aquaparku), o będącej w fazie realizacji inwestycji polegającej na budowie wielokilometrowych szlaków turystycznych i rowerowych oraz o przyszłościowej koncepcji stworzenia wielkiego skansenu łemkowskiego na południowozachodnim zboczu Góry Parkowej.

Sprawdź również

krynickiego
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
inwestorów
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
mieszkańców
VeloKrynica na ukończeniu