Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju

Jak wszyscy pamiętamy, niedawno zakończyła się największa od dziesięcioleci inwestycja przeciwpowodziowa, polegająca na odbudowieodbudowie i umocnieniu koryta Kryniczanki. Niezależnie od tego, od kilkunastu miesięcy burmistrz Dariusz Reśko podejmował starania o wykonanie remontu uszkodzonegouszkodzonego koryta Czarnego Potoku. Zakończyły się one sukcesem. W okresie od połowy listopada do początku grudnia br. RZGW przeprowadził prace na odcinku o długości 500 metrów. Ich zakres obejmował: odżwirowanie i oczyszczenie nieckiniecki zapory przeciwrumoszowej oraz żłobu, wymianę i uzupełnienie elementów kamiennychkamiennych, a także wykonanie spoin. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 60 tys. zł. Całość tej kwoty stanowiły środki zewnętrzne.

Sprawdź również

kamiennych
Zakończenie odbudowy koryta Kryniczanki
kryniczanki
Remont ulicy Krótkiej
niecki
Aquapark coraz bliżej, szczegóły projektu
odbudowie
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
uszkodzonego
Burmistrz pozyskuje cztery miliony złotych na odbudowę koryta Kryniczanki