Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Krynicy-Zdroju

W dniu 2 marca 2017 r. rozpoczęły się wiosenne prace remontowe na ulicach: Granicznej, Źródlanej, Ebersa, Kościuszki, Zamkowej oraz Podgórnej w Krynicy-Zdroju. Obejmują one frezowanie nawierzchni wraz z obcięciem krawędzi; wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni oraz regulacjęregulację pionową studzienekstudzienek ściekowychściekowych i włazów kanałowych. Całkowita wartość inwestycji zamknie się kwotą 78 252,60 zł.

Sprawdź również

studzienek
Nowy parking na Osiedlu Źródlana w Krynicy-Zdroju
regulację
Odbudowa ulicy Kościelnej
ebersa
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu
ściekowych
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach