Remont ulicy Krótkiej

W miesiącach wrzesień – listopad br. przeprowadzono remontremont 390 metrowego odcinka drogidrogi przy ulicy Krótkiej w Krynicy -Zdroju. Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Dzięki pozyskanym środkom wykonano roboty ziemne, ułożono krawężniki kamienne o łącznej długości 690 metrów oraz nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Po przeprowadzonej niedawno odbudowie koryta Kryniczanki, jest to kolejna inwestycja Gminy w tym rejonie w ostatnim okresie. Jej koszt wyniósł 475 tys. zł. Całość tej kwoty została pokryta z pozyskanej dotacjidotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

sącza
Zakończenie odbudowy mostu przy Bulwarach Dietla
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
dotacji
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce