Remont ulicy Krótkiej

W miesiącach wrzesień – listopad br. przeprowadzono remont 390 metrowego odcinka drogi przy ulicyulicy Krótkiej w Krynicy -Zdroju. Przetarg na realizację inwestycjiinwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Dzięki pozyskanym środkom wykonano roboty ziemne, ułożono krawężniki kamienne o łącznej długości 690 metrów oraz nową nawierzchnię z betonu asfaltowegoasfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Po przeprowadzonej niedawno odbudowie koryta Kryniczanki, jest to kolejna inwestycja Gminy w tym rejonie w ostatnim okresie. Jej koszt wyniósł 475 tys. zł. Całość tej kwoty została pokryta z pozyskanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

asfaltowego
Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju