Remont ulicy Krótkiej

W miesiącach wrzesień – listopad br. przeprowadzono remontremont 390 metrowego odcinka drogi przy ulicy Krótkiej w Krynicy -Zdroju. Przetarg na realizację inwestycji wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Nowego Sącza. Dzięki pozyskanym środkom wykonano roboty ziemne, ułożono krawężnikikrawężniki kamienne o łącznej długości 690 metrów oraz nową nawierzchnię z betonubetonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego. Po przeprowadzonej niedawno odbudowie koryta Kryniczanki, jest to kolejna inwestycja Gminy w tym rejonie w ostatnim okresie. Jej koszt wyniósł 475 tys. zł. Całość tej kwoty została pokryta z pozyskanej dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Galeria zdjęć:

Sprawdź również

krawężniki
Remont drogi bocznej od ulicy Tysiąclecia
betonu
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!
gminy
Sportowy Koncert Charytatywny w Krynicy-Zdrój
sącza
Zakończenie odbudowy mostu przy Bulwarach Dietla
remont
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej