W związku z trudną sytuacją lokalową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunce, gmina przystąpiła do budowybudowy dodatkowych pomieszczeń wraz z garażem przy budynku Wiejskiego Domu Kultury, rozbudowując jego funkcję o remizę strażacką. Uzyskano w ten sposób ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni dla potrzeb miejscowej OSP. Wykonawcą prac został Zakład Inwestycji Budowlanych - Sylwester Główczyk z Łabowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 40 tys. zł. w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Małopolskie Remizy”.

Sprawdź również

budowlanych
Krynica-Zdrój w budowie - fotorelacja
piorunce
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
budowy
VeloKrynica na ukończeniu