W związku z trudną sytuacją lokalową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunce, gmina przystąpiła do budowy dodatkowych pomieszczeń wraz z garażem przy budynkubudynku Wiejskiego Domu Kultury, rozbudowując jego funkcję o remizę strażacką. Uzyskano w ten sposób ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni dla potrzeb miejscowej OSP. Wykonawcą prac został Zakład Inwestycji Budowlanych - Sylwester Główczyk z Łabowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie w wys. 40 tys. zł. w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Małopolskie Remizy”.

Sprawdź również

domu kultury
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
budynku
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy