W związku z trudną sytuacją lokalową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piorunce, gmina przystąpiła do budowy dodatkowych pomieszczeń wraz z garażem przy budynkubudynku Wiejskiego Domu Kultury, rozbudowując jego funkcję o remizę strażacką. Uzyskano w ten sposób ponad 100 m2 dodatkowej powierzchni dla potrzeb miejscowej OSP. Wykonawcą prac został Zakład Inwestycji Budowlanych - Sylwester Główczyk z Łabowej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 118 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowaniedofinansowanie w wys. 40 tys. zł. w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Małopolskie Remizy”.

Sprawdź również

straż pożarna
Ochotnicza Straż pożarna w Bereście ma już nowy samochód strażacki
dofinansowanie
Budowa trasy rowerowej VeloKrynica na finiszu
budynku
Ciepło i chłód dla Aquaparku już mamy