Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remontu (odbudowyodbudowy) drugiej części ulicyulicy Zamkowej wraz z remontem kanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowanedofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycjiinwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężnikówkrawężników kamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.

Sprawdź również

krawężników
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
inwestycji
Inwestycje w Krynicy-Zdroju
dofinansowane
Otwarcie wielofunkcyjnego boiska w Bereście
odbudowy
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju