Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remonturemontu (odbudowyodbudowy) drugiej części ulicy Zamkowej wraz z remontem kanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowanedofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężnikówkrawężników kamiennychkamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowej.

Sprawdź również

kamiennych
Remont koryta Czarnego Potoku w Krynicy-Zdroju
remontu
Mieszkańcy Krynicy zdecydowali! Wyniki postępowania w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2017
odbudowy
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
dofinansowane
Otwarcie wielofunkcyjnego boiska w Bereście
krawężników
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju