Rozpoczęcie procedury odbudowy drugiej części ulicy Zamkowej

Gmina przystąpiła do wyłonienia wykonawcy generalnego remontu (odbudowy) drugiej części ulicy Zamkowej wraz z remontemremontem kanalizacjikanalizacji. Przewidywany koszt prac, zgodnie z kosztorysem inwestorskim, wynosi 1.725.165,28 zł. Zadanie dofinansowane zostanie ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowychżywiołowych. Ostateczny termin zakończenia inwestycji przewidziano na dzień 15 listopada b.r. Prace obejmować będą m. in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ułożenie krawężników kamiennych, wykonanie nawierzchni z kostkikostki brukowej oraz wykonanie remontu kanalizacji deszczowejdeszczowej.

Sprawdź również

kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
deszczowej
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
remontem
Budżet Obywatelski 2019 – głosujący postawili na rozwój Komunikacji Uzdrowiskowej
żywiołowych
Kolejna milionowa dotacja na remont infrastruktury drogowej w uzdrowisku
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju