Unijne pieniądze na krynickie targowisko

Sukcesem zakończyły się starania burmistrzaburmistrza Dariusza Reśki o pozyskanie dotacjidotacji na rewitalizację placu targowegotargowego przy ulicy Dąbrowskiego w Krynicy-Zdroju. W kwietniu tego roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po szczegółowej ocenie wniosku, w dniu 24 września została podpisana umowa z Zarządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w kwocie blisko 700 tys. zł. Warto podkreślić, że ta sztuka udała się zaledwie trzem miejscowościom z obszaru całej Sądecczyzny. Od sierpniasierpnia bieżącego roku gmina dysponuje już pozwoleniem na budowę, w ramach którego przewidziano następujące prace: budowę zadaszenia pod stanowiska handlowe, remont ogrodzenia i nawierzchni placu targowego, przebudowę sieci wewnętrznych oraz budowę automatycznej ogólnodostępnej toalety publicznej wraz z pomieszczeniem gospodarczym. Dodatkowo plac targowy zostanie oświetlony i wyposażony w nowe stanowiska handlowe. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi nieco ponad 1 mln 100 tys. zł.

Sprawdź również

gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
dotacji
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
targowego
Zakończenie budowy targowiska przy ulicy Dąbrowskiego
burmistrza
Pan Wojciech Król odpowiada na zarzuty Burmistrza Piotra Ryby
sierpnia
Podsumowanie 52. Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju