Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach

Przebudowa drogidrogi gminnej przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (etap II) W dniach od 10 do 31 marca 2017 r. zrealizowano drugi etap przebudowyprzebudowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 931 przy ul. Kraszewskiego w KrynicyZdroju. Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni betonowej; wykonaniu korytowania oraz podbudowy z kruszywa naturalnego i łamanego; wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz montażu dwóch kratek ściekowychściekowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosławyniosła 39 360,00 zł.

Sprawdź również

wyniosła
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
ściekowych
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Krynicy-Zdroju
przebudowy
Łatwiejszy przejazd przez Krynicę – już wkrótce
krynicyzdroju
Informacja o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2016-2023
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce