Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach

Przebudowa drogi gminnejgminnej przy ul. Kraszewskiego w Krynicy-Zdroju (etap II) W dniach od 10 do 31 marca 2017 r. zrealizowano drugi etap przebudowy drogi gminnej na działce ewidencyjnej nr 931 przy ul. Kraszewskiego w KrynicyZdroju. Prace polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchninawierzchni betonowej; wykonaniu korytowania oraz podbudowy z kruszywa naturalnegonaturalnego i łamanego; wykonaniu nawierzchni z kostkikostki brukowej betonowej oraz montażu dwóch kratek ściekowych. Całkowita wartość inwestycji wyniosławyniosła 39 360,00 zł.

Sprawdź również

wyniosła
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
nawierzchni
Nowe boisko dla dzieci w Mochnaczce Niżnej
naturalnego
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
gminnej
Budżet obywatelski Krynicy-Zdroju na rok 2017 Głosowanie do 14 października!