Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowej drogi; obsypanie poboczypoboczy kruszywem naturalnymnaturalnym oraz ułożenieułożenie betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

wiejskiego
Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią
naturalnym
Tłoczone Jabłko w zimowej inspiracji od Braci Sadowników
gminą
Krynica znów będzie hokejową potęgą - podpisano list intencyjny.
ułożenie
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
poboczy
Remont drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. ew. nr 12 w Czyrnej, Gmina Krynica‐ Zdrój.