Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce

W dniach od 27 marca do 4 kwietnia 2017 r. gmina przeprowadziła prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce. Obejmowały one korytowanie podłoża wraz z wywiezieniem ziemi; profilowanie i zagęszczanie podłoża; wykonanie nawierzchni betonowej drogidrogi; obsypanieobsypanie poboczy kruszywemkruszywem naturalnym oraz ułożenie betonowej kostkikostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Inwestycję sfinansowano ze środków własnych gminy. Jej całkowita wartość wyniosła 55 978,00 zł.

Sprawdź również

obsypanie
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
wiejskiego
Krynica w partnerstwie ze Szwajcarią
drogi
Wykonanie nawierzchni betonowej drogi wewnętrznej w Bereście
kruszywem
Kolejne zdjęcia z odcinków trasy rowerowej Velo Krynica
kostki
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju