Zakończenie przedostatniego etapu odbudowy ulicy Zamkowej

Dobiegły końca prace związane z odbudową przedostatniego, najdłuższego odcinka drogi gminnej przy ulicyulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Inwestycja obejmowałaobejmowała także remont kanalizacjikanalizacji opadowej. W ramach prac położono nową nawierzchnięnawierzchnię asfaltową wraz z kamiennymi krawężnikami na odcinku o długości 826 metrów. Wykonawcą inwestycji wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Całkowity koszt odbudowy ulicy Zamkowej wyniósł 1 mln 230 tys. zł., z czego ponad 1 mln zł. stanowiła dotacja uzyskana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

\r\n

Sprawdź również

obejmowała
Remont ulicy Wysokiej
ulicy
Ruszyła III edycja Budżetu Obywatelskiego Krynicy-Zdroju
budownictwa
Remont ulicy Jaworowej
nawierzchnię
Małopolskie boiska – remont boiska w Mochnaczce Niżnej
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego