Zakończenie przedostatniego etapu odbudowy ulicy Zamkowej

Dobiegły końca prace związane z odbudową przedostatniego, najdłuższego odcinka drogidrogi gminnejgminnej przy ulicy Zamkowej w Krynicy-Zdroju. Inwestycja obejmowała także remont kanalizacjikanalizacji opadowej. W ramach prac położono nową nawierzchnię asfaltowąasfaltową wraz z kamiennymi krawężnikami na odcinku o długości 826 metrów. Wykonawcą inwestycji wybrane zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” z Mochnaczki Wyżnej. Całkowity koszt odbudowy ulicy Zamkowej wyniósł 1 mln 230 tys. zł., z czego ponad 1 mln zł. stanowiła dotacjadotacja uzyskana ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

\r\n

Sprawdź również

asfaltową
Remont drogi dojazdowej do bloku nr 173 przy ulicy Kraszewskiego
gminnej
Wiosenne inwestycje drogowe w mieście i w sołectwach
dotacja
Ochotnicza Straż pożarna w Bereście ma już nowy samochód strażacki
kanalizacji
Starania burmistrza zakończone sukcesem — 13 milionów na rozbudowę ulic Zdrojowej i Kraszewskiego
drogi
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury w Piorunce